Cysylltu â Plas Garnedd

Isod ceir rhestr o rifau cyswllt, ein cyfeiriad ebost yn ogystal â ffurflen ymholi y gallwch ei llenwi ar-lein.

Anfonwch pob ymholiad trwy’r post at Gofal Plas Garnedd, Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 5EX.

Gofal Preswyl ar gyfer yr Henoed – Llanfairpwll
Carol Owen – 01248 714640

Gofal Preswyl ar gyfer yr Henoed – Pentraeth
Lorrainne Dutton – 01248 450464

Gofal Cartref ar gyfer yr Henoed
Emma Jones – 07944 671466 neu Trevor Hughes – 01248 717339

Cymorth i Oedolion Gyda Anableddau Dysgu ac Anableddau Corfforol
Ruth Kennedy – 07712 161495 neu Trevor Hughes – 01248 717339

Plant a Phobl Ifanc
Ruth Kennedy – 07712 161495 neu Trevor Hughes – 01248 717339

E-bost
enquiries@plasgarnedd.co.uk

Contact Form