Cysylltu â Plas Garnedd

Isod ceir rhestr o rifau cyswllt, ein cyfeiriad ebost yn ogystal â ffurflen ymholi y gallwch ei llenwi ar-lein.

Anfonwch pob ymholiad trwy’r post at Gofal Plas Garnedd, Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 5EX.

Gofal Preswyl ar gyfer yr Henoed – Llanfairpwll
Carol Owen – 01248 714640

Gofal Preswyl ar gyfer yr Henoed – Pentraeth
Elen Hughes – 01248 450464

Gofal Cartref ar gyfer yr Henoed
Sue Bradford – 07515773469 neu Trevor Hughes – 01248 717339

Cymorth i Oedolion Gyda Anableddau Dysgu ac Anableddau Corfforol
Carys Pritchard – 07827928208 neu Trevor Hughes – 01248 717339

E-bost
enquiries@plasgarnedd.co.uk

Contact Form